Regeneratori i revitalizatori zemljišta

rEvolucijom hranimo i zemljište

Zemljište je živo, i kao takvo može se umoriti, trošiti, oboleti, uništiti, odnosno doći u stanje ugroženog, ili izgubljenog života. Život zemljišta određuje njegovu plodnost, a ona je praktično uspeh određene proizvodnje. Ključni faktor gubitka prinosa u proizvodnji jeste uništavanje ili neracionalno korištenje zemljišta, čime se narušava ili uništava njegov život. Za održivu proizvodnju, odnosno kontinuirane i visoke prinose, praktično uspeh, potrebno je održavati plodnost zemljišta, odnosno njegov život. Međutim, najveći broj zemljišta, zbog pogrešnog upravljanja od strane poljoprivrednih proizvođača, a pre svega neracionalnog korišćenja mineralnih đubriva, ima smanjenu plodnost, ugrožen život, i treba popravke, spašavanje, oživljavanje. S druge strane, plodna, životom bogata zemljišta konstantno se troše u proizvodnji, i za održavanje i jačanje njihovog života proizvođači trebaju redovno provoditi određene mere koje će doprineti održavanju i povećanju njihove plodnosti. Za plodna, životom bogata zemljišta, za uspeh u proizvodnji jedna od komponenti rEvolucije jesu đubriva koja deluju kao regeneratori i revitalizatori zemljišta.

GROGREEN K-Humus 85 je modifikovani kalijum humat koji je dizajniran da obezbedi superiornu rastvorljivost u celom korisnom pH opsegu, i može se primeniti sa osnovnim ili đubrivima kisele reakcije
BLACK MAGIC - formulacija koja poboljšava uslove zemljišta za optimalan rast biljaka, i predstavlja posebnu kombinaciju kalcijuma (nitrata) s huminskim kiselinama, šećerima i elementima u tragovima, kao proizvod niske pH vrednosti koji je potpuno rastvorljiv u vodi
HUMI BLACK - je inovativno tečno đubrivo bogato huminskim i fulvinskim kiselinama, za primenu putem fertigacije, čija je uloga da obezbedi bolji ambijent u zemljištu, i maksimalno iskorišćavanje primenjenih hranjiva
OASI STARTER - tečno organo-mineralno đubrivo sa visokim sadržajem FOSFORA (P) + ISI SISTEM (aktivatori prirodnih odbrambenih mehanizama biljke), čime uz ishranu povećava otpornost biljke na stres izazvan abiotskim faktorima kao što su suša, previsoka ili preniska temperatura, zaslanjenost zemljišta, i slično
OASI N22 - tečno organo-mineralno đubrivo koje sadrži 4 različita oblika azota (N), ugljenik u organskom obliku i aminokiseline biljnog porekla, što pored ishrane biljaka, poboljšava i uslove zemljišta za njihov optimalan rast i razvoj, odnosno uspeh u proizvodnji
OASI N11 S15 - organo-mineralno đubrivo sa azotom i sumporom, koje sadrži organski azot (N) i aminokiseline biljnog porekla koje pospešuju razvoj biljaka