Biostimulatori rEvolucije

mikrobni, nemikrobni, u tečnom i čvrstom stanju

Prva komponenta rEvolucije su biostimulansi ili biostimulatori, oba naziva široko prihvaćena u komunikaciji. Biostimulatori su inovacija u uzgoju biljaka, a njihova popularnost i primena su aktuelniji od bilo kojeg đubriva. Danas, u intenzivnom uzgoju, gotovo da ne postoji kvalitetna ishrana biljaka u koju nisu uključeni biostimulatori. Biostimulatori su takvi alati sa kojim poljoprivredni proizvođač prilikom pravilnog korišćenja može odgovoriti mnogim izazovima u uzgoju, a posebno ostvariti bolje iskorišćavanje primenjenih đubriva, povećati rast biljaka, kao i njihovu izdržljivost/otpornost na nedostatak ili višak vode, te ostala stanja izazvana abiotskim stresom. Biostimulatori su vrlo efikasni u malim koncentracijama, i pogoduju dobrom funkcionisanju vitalnih procesa kod biljaka, te tako omogućavaju da one ostvare visok prinos i odličan kvalitet finalnog proizvoda.

Praktično, biostimulatori kada se primene na biljke poboljšavaju efikasnost njihove ishrane, toleranciju na abiotski stres, i/ili svojstva kvaliteta biljke, bez obzira na sadržaj hranivih sastojaka. Može se reći da kada dođe do ograničenja prinosa u proizvodnji određene kulture, biostimulatori su, u većini slučajeva, važniji od đubriva. Razne sirovine se koriste da se dobiju biostimulatori, poput huminskih kiselina, hormona, ekstrakata algi i bakterija koje potiču rast biljaka, i one mogu biti prirodne ili sintetičke.

Kada se govori o biostimulansima, rEvolucija je jedinstvena po tome što ih posmatra tako da njihove supstance, i oni u celini, uzrokuju promene u vitalnim i strukturnim procesima kako bi se ostvario uticaj na rast i razvoj biljaka, kroz poboljšanu toleranciju na biotski i abiotski stres, te povećanje prinosa i kvaliteta finalnog proizvoda. Generalno, rEvolucija pozicionira biostimulante tako da oni smanjuju potrebu za đubrivima u proizvodnji, prvenstveno putem njihovog efikasnijeg korišćenja kod primene, ili pak aktivacijom zarobljenih količina hraniva u zemljištu.

Mnogo je definicija biostimulatora, kao i njihovih podela, naravno u zavisnosti od toga šta se uzima kao kriterijum. rEvolucija je tu potpuno praktična i jedinstvena po tome što biostimulatore predstavlja prema njihovom delovanju u biljakama, ili na osnovu njihovih fizioloških/funkcionalnih odgovora, i/ili reakcija. Prema tome, za efikasniju primenu biostimulatora jako je važno poznavati kako biljke reaguju na određeni biostimulator.

TRAINER - JEDINSTVEN I INOVATIVAN, VRHUNSKI BIOSTIMULATOR sa 100% biljnim aminokiselinama i biološki aktivnim peptidima, trener za svaku biljku, napravljen od biljke za biljku
QUIK-LINK BIOSTIMULATOR ZA FERTIGACIJU, sadrži mikroelemente (Cu, Fe, Mo, Mn, Zn) i biološki aktivna organska jedinjenja (peptide koji promovišu rast korena)
Auxym je jedinstven organski proizvod kreiran od strane kompanije Hello Nature korišćenjem peptida koji stimulišu biljke, ekstrakata iz tropskih biljaka, i drugih prirodnih sastojaka koji pouzdano poboljšavaju ukupan kvalitet biljke, cvetova i plodova, dok istovremeno štiti biljku od štetočina, šoka i suše
SCUDO - prirodni tečni biostimulant proizveden korištenjem peptida koji stimulišu biljke, povezanih s velikom količinom bakra (Cu) i drugih organskih sastojaka
VEGAMIN - tečni organski biostimulator 100% biljnog porekla (organski NPK 2-1-3) namenjen za fertigaciju, u cilju podsticanja razvoja korena, dodavanje energije rasta biljaka i povećanje plodnosti zemljišta
TANDEM - inovativni biostimulans u formi mikrogranula koji sadrži izuzetan lanac korisnih mikroorganizama (Trichoderma atroviride MUCL45632, eksluzivni zaštićeni soj Italpoline), obogaćen sa peptidima stimulatorima rasta korenovih dlačica, koji su potpuno biljnog porekla
GLYSS - biostimulant koji predstavlja kombinaciju peptida iz trener tehnologije sa rizobakterijama koje podstiču rast biljaka, a primenjuje se putem sistema za navodnjavanje
AQUAMIN - biostimulator na bazi biološki aktivnih peptida, koji podstiče metabolizam biljaka i štiti ih od stresa i šoka, namenjen za primenu putem fertigacije
TIFI - mikrobiološki biostimulant sa tri ključne uloge 3u1, primenjuje se putem sistema za navodnjavanje
PRO-FORTE AA je pojačivač biljke sa biljnim aminokiselinama, vitaminima i poliolima koji sadrži N-8,7% organski, C - 21,9%, aminokiseline - 48,80%, od kojih je 9,8% slobodni, polioli 2,6%
PRO ALGIN - koncentrovani biostimulant ekstrakta morskih algi (Ascophyllum nodosum), obogaćen polisaharidima, aminokiselinama, glicin betainom, huminskim/fluvinskim i organskim kiselinama
CLICK - inovativni biostimulant u obliku tableta napravljen isključivo od odabranih, patentiranih i zaštićenih korisnih mikroorganizama, kreiran posebno za poboljšanje plodnosti zemljišta, uspostavljanje korenovog sistema, te usvajanje hraniva od strane biljaka
Biostimulanti predstavljaju budućnost, i sasvim sigurno uspešna poljoprivredna proizvodnja više nije moguća bez njih. Uspešna poljoprivreda je rEvolucija, a onda su tu biostimulanti. Biostimulanti se koriste u kombinaciji sa đubrivima za redovnu ishranu biljaka, folijarno ili putem fertigacije. Biostimulansi, kako i njihovo ime sugeriše, stimulišu, podržavaju, odnosno podstiču biološke procese, koji su sve ono što je osnova za život i funkcionisanje biljke. Biostimulansi pružaju potencijalno novi pristup regulaciji i/ili modificiranju fizioloških procesa u biljkama kako bi stimulisali rast, ublažili ograničenja izazvana stresom i povećali prinos. Za pravilnu primenu biostimulanasa, odnosno ostvarenje rezultata za koje je njihova namena potrebna su određena znanja, i zato je tu rEvolucija.